Ułatwienia dostępu

dr n. med. Barbara Grześ-Ciszek
dr n. med. Barbara Grześ-Ciszekspecjalista ginekolog
Kierownik kilku projektów badawczych w ramach badań własnych uczelni. Promotor 19 prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu. Autor i współautor 20 publikacji naukowych.

dr n. med. Barbara Grześ-Ciszek

absolwentaka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na początku kariery zawodowej pracowała jako asystent w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu. Długoletni pracownik dydaktyczno – naukowy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ginekologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2010 uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, ginekologii i położnictwa. Temat pracy doktorskiej: ''Molekularne genotypowanie i ilościowa identyfikacja wirusa brodawczaka ludzkiego w korelacji z dynamiką wybranych zmian patologicznych w szyjce macicy u kobiet w wieku rozrodczym.'' W 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Macicy.

Od 2016 r.  przyjmuje pacjentów w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.