Ułatwienia dostępu

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominekspecjalista okulista
Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych:
wykładowca/członek Academy of the ESCRS 2001 International Ocular Surface Society,
od 2002 Deutsche Ophthalmologische Geselschaft
od 2004 American Academy of Ophthalmology,
od 2006 Societe Français d’Ophthalmologie,
od 2009 członek EUMEA (Dry Eye Advisory Board)
od 2012 Presbymania (Vision International Presbyopia Club),
od 2010 członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
od 1989 Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO),
od 2006 Sekcja Jaskry PTO,
od 2005 Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem,
od 1993 International Society of Refractive Keratoplasty potem International Society of Refractive Surgery,
od 1994 European Society of Cataract and Refractive Surgeon (ESCRS),
od stycznia 2014 roku członek Rady / Komisji Edukacyjnej ESCRS 
(Education Committee of the ESCRS).

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988 r.). Od początku swojej pracy zajmuje się wadami refrakcji i ich korekcją zarówno zachowawczą jak i chirurgiczną (laserową i manualną). Jej zainteresowania koncentrują się szczególnie wokół diagnostyki i leczenia:
  • schorzeń rogówki (w tym diagnostyką w mikroskopie konfokalnym, optyczną koherentną tomografią przedniego odcinka oka, leczeniem zachowawczym, laserową fotokeratektomią (zabiegi pierwsze w Polsce) jaki i przeszczepami rogówki oraz najnowszym leczeniem regeneracyjnym rogówki);
  • zaćmy z implantacją wszystkich modeli soczewek wewnątrzgałkowych w tym soczewek „Premium” (wieloogniskowych, dwuogniskowych, torycznych, wieloogniskowo-torycznych i doszczepianych do rowka rzęskowego, wraz z zespołem wszczepiła pierwszą w Polsce soczewkę bioanalogiczną);
  • starczowzroczności różnymi metodami;
  • jaskry;
  • alergicznymi schorzeniami oczu;
  • schorzeniami siatkówki i ciała szklistego.
Aktualnie zatrudniona jako Kierownik w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, oraz jako Lekarz Kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach.  Swoje umiejętności zdobywała i poszerzała na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą. Kierowała licznymi badaniami klinicznymi i naukowymi.
Jest autorem lub współautorem ogółem 185 opublikowanych prac naukowych, w tym: 3 monografii i 2 rozdziałów książkowych. Publikacje, których jest autorem lub współautorem cytowano w 60 innych recenzowanych czasopismach zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 500 prac przedstawianych na zjazdach i sympozjach europejskich i światowych oraz na zjazdach i sympozjach w Polsce.

Przyjmuje w Poradni okulistycznej NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.

Specjalizacje

Specjalizacja z dziedziny okulistyki:

1992 r. - I° specjalizacji w zakresie okulistyki

1995 r. - II° specjalizacji w zakresie okulistyki, egzamin z wyróżnieniem

1996 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych – praca wyróżniona

2007 r. - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2013 r. – nadanie tytułu Profesora.

2014 r. - ukończenie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych - Zarządzanie w służbie zdrowia - Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Zdrowie Publiczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.