Ułatwienia dostępu

dr hab. n. med. Sławomir Blamek prof. nadzw. COI
dr hab. n. med. Sławomir Blamek prof. nadzw. COIspecjalista onkolog
Studiował na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Studia ukończył z pierwszą lokatą i w 2001 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł lekarza.

dr hab. n. med. Sławomir Blamek prof. nadzw. COI

Od początku kariery zawodowej intensywnie pracował naukowo i w 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena wyników leczenia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu metodą radiochirurgii stereotaktycznej”. Stopień został nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W 2008 roku uzyskał też tytuł specjalisty w zakresie radioterapii onkologicznej. W styczniu 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje między innymi: Skuteczność i tolerancję radioterapii i radiochirurgii stereotaktycznej guzów mózgu i zmian nienowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, stereotaktyczną radiochirurgię pozaczaszkową, nowoczesne techniki radioterapii (tomoterapia, CyberKnife, VMAT, IMRT), techniczne i fizyczne aspekty radiochirurgii stereotaktycznej, zastosowanie spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego w monitorowaniu odczynu popromiennego oraz diagnostyce progresji nowotworów i uszkodzeń popromiennych, genetykę i epigenetykę nowotworów, radioterapię śródoperacyjną, radioterapię przerzutów i czynniki ryzyka ich powstawania, skojarzone leczenie chłoniaków.

Dr hab. n. med. Sławomir Blamek jest obecnie samodzielnym pracownikiem naukowym Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorem protokołów leczenia promieniami stosowanych w praktyce klinicznej oraz recenzentem prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest też członkiem towarzystw naukowych, w tym: IBRO – International Brain Research Orgaznization, PTRO – Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej PGBCh/PLRG – Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, gdzie pełni rolę przewodniczącego Sekcji Radioterapii

Przyjmuje w Poradni Onkologicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.