Ułatwienia dostępu

dr n. med. Mariia Teslenko
dr n. med. Mariia Teslenko
W roku 2021 na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego i publicznej obrony pracy pt: "Kliniczne cechy ostrych jelitowych infekcji u dzieci do 5 lat i uzasadnienie ich profilaktyki" uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

dr n. med. Mariia Teslenko

W roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Charkowie, Ukraina. Staż specjalizacyjny z dziedziny pediatrii odbyła w Powiatowym Szpitalu w Czudnowie, obwód Żytomierski, Ukraina. Po uzyskaniu tytułu specjalisty chorób dziecięcych podjęła pracę w Pediatrycznym Oddziale Chorób Zakaźnych oraz Immunologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym w Kijowie i rozpoczęła specjalizację w zakresie Chorób Zakaźnych, gdzie pracowała przez kilka lat. Od 2016 roku pracowała w Oddziale Pediatrycznym Prywatnego Szpitala "Dobrobut" w Kijowie .