A A A

 

bachowskiProf. Ryszard Bachowski jest pionierem w kardiochirurgii małoinwazyjnej. Jako pierwszy w Polsce kardiochirurg wykonał małoinwazyjną operację zastawkową. Był również pionierem w wieńcowych operacjach małoinwazyjnych jako asystent prof. Stanisława Wosia.

 

Studia medyczne ukończył w 1982 roku na Śląskiej Akademii Medycznej. Jest jednym z uczniów prof. Zbigniewa Religi, następnie pracował z nim do 1990 roku. W jego karierze zawodowej należy wspomnieć o pełnieniu do 2013 roku funkcji zastępcy prof. Stanisława Wosia w II Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 1982 roku zdał egzamin doktorski i obronił rozprawę doktorską. W 2002 roku nadano mu tytuł doktora habilitowanego. W 2013 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.

 

Obecnie prof. Ryszard Bachowski jest samodzielnym pracownikiem nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wykonuje wszystkie procedury kardiochirurgiczne. Posiada specjalizacje z chirurgii ogólnej i kardiochirurgii.

Od lipca br. przyjmuje w Poradni Kardiochirurgicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.

Źródło grafiki: freedigitalphotos.net