A A A

Kwalifikacja do zabiegu.

Możliwość usunięcia zmiany w znieczuleniu miejscowym zależy od jej lokalizacji i rozmiaru. Pacjent nie może być również uczulony na Lignocainę.

 

Znieczulenie do zabiegu z zakresu małej chirurgii.

Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Do znieczulenia używany jest roztwór Lignocainy, który podaje się w warunkach sterylnych, powoli w okolicę operowaną, wykonując próbę aspiracji w celu uniknięcia niezamierzonego podania donaczyniowego. Po znieczuleniu zniesione jest czucie bólu, pacjent czuje jedynie dotyk. Zabiegi w zakresie palca wykonywane są w znieczuleniu Obersta. Roztwór Lignocainy, z zachowaniem ww. zasad, podawany jest w okolicę podstawy palca, celem wyłączenia wszystkich czterech nerwów zapewniających czucie w obrębie palca. Tego typu znieczulenie wykorzystujemy np. przy zabiegu usunięcia wrastającego paznokcia.

 

Zmiany skóry lub tkanki podskórnej kwalifikujące się do usunięcia.

W znieczuleniu miejscowym usuwamy zmiany takie jak: znamiona barwnikowe, brodawki skórne, włókniaki, nagniotki/ modzele, tłuszczaki, kaszaki, owrzodzenia skóry podejrzane o charakter nowotworowy.

 

Badanie histopatologiczne usuniętych zmian.

Każda usunięta zmiana wysyłana jest do badania mikroskopowego celem wykluczenia złośliwego charakteru oraz potwierdzenia całkowitego usunięcia zmiany