A A A

onkologicznaPoradnia onkologiczna w Wodzisławiu Śląskim prowadzi konsultacje onkologiczne, konsultacje z zakresu radioterapii i radiochirurgii stereotaktycznej, kwalifikacje do leczenia promieniami, w tym do:

  • radioterapii nowotworów, w tym raka piersi, płuc, gruczołu krokowego, odbytnicy, pęcherza moczowego, trzonu i szyjki macicy, krtani, gardła, jamy ustnej, a także guzów mózgu, mięsaków kości i tkanek miękkich, czerniaka oraz ziarnicy i chłoniaków nieziarniczych,
  • radioterapii paliatywnej, łagodzącej objawy zaawansowanej choroby nowotworowej, w tym do radioterapii przeciwkrwotocznej oraz przeciwbólowej, stosowanej w przypadku przerzutów do kości,
  • radiochirurgii stereotaktycznej, w tym do leczenia CyberKnife (przerzuty, wznowy nowotworów, nerwiaki nerwu słuchowego, gruczolaki przysadki mózgowej, struniaki, czaszkogardlaki, oponiaki, kłębczaki, radiochirurgia raka stercza, radiochirurgia pierwotnych i przerzutowych nowotworów płuc z bramkowaniem oddechowym, radiochirurgia nowotworów wątroby z bramkowaniem oddechowym),
  • radioterapii metodą tomoterapii (międzybłoniak opłucnej, wybrane przypadki raka gruczołu krokowego czy raka piersi, rak przełyku, tchawicy, przerzuty nowotworowe),
  • radioterapii chorób nienowotworowych metodą CyberKnife (nerwoból nerwu trójdzielnego, malformacje tętniczo-żylne) oraz konwencjonalną (zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, bolesne ostrogi piętowe, bolesne naczyniaki kręgów, choroba Dupuytrena, choroba Ledderhose'a, choroba Peyroniego, zespół Gorham-Stout i inne),
  • kwalifikacja do innych specjalistycznych technik radioterapii jak napromienianie połowy ciała (HBI – half body irradiation), stosowane w przypadku mnogich przerzutów do kości czy napromienianie skóry całego ciała (TSI – total skin irradiation), wykorzystywane w leczeniu ziarniniaka grzybiastego

Zapraszamy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i ościennych miejscowości.

W Poradni przyjmuje dr hab. n. med. Sławomir Blamek prof. nadzw. COI

 

Cennik 

 Rodzaj badań Cena
Porada onkologiczna - dr hab. n. med. Sławomir Blamek 240 zł

 

Źródło grafiki: freedigitalphotos.net