A A A

MEDYCYNA PRACY

- badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne,
- badania narażonych na promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne,
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
- aktualizacja książeczek zdrowia,
- badania uczniów, studentów i kandydatów,
- badania kierowców i kandydatów wszystkich kategorii prawa jazdy.

Zakres badań uzależniony jest od czynników szkodliwych wypisanych na skierowaniu (decyduje rodzaj stanowiska pracy) lub od decyzji lekarza w trakcie wizyty, jeśli ze względu na stwierdzone problemy zdrowotne pacjenta okażą się one niezbędne do wydania orzeczenia.

Nasze usługi skierowane są do mieszkańców powiatu wodzisławskiego, powiatu rybnickiego, powiatu raciborskiego i żorskiego.

Cennik 

 Rodzaj badań Cena
Konsultacja lekarza medycyny pracy 45 zł
Podbicie książeczki zdrowia 30 zł
Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 40 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy dla kierowcy i kandydata na kierowcę 200 zł
Konsultacje specjalistów – zakres badań i cena zgodnie z ustaleniami z pracodawcą.