A A A

specjalista neurochirurg, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach, który ukończył w 1998 roku. W 2002 roku broniąc rozprawę naukowa zatytułowaną: „Regeneracja nerwów kulszowych dorosłych szczurów wywołana ekstraktami z odcinków dystalnych nerwów obwodowych” uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej: „Naprawa izolowanego uszkodzenia istoty białej rdzenia kręgowego u szczurów przy pomocy terapii komórkowych i neuroprotekcyjnych”. W tym samym roku uzyskał także specjalizację z neurochirurgii.

Jego główny obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych z badaniami nad regeneracją mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Obecnie prowadzi zaawansowane prace nad opracowaniem nowych terapii neuroprotekcyjnych oraz nowych technik operacyjnych i narzędzi chirurgicznych stosowanych w chirurgii nerwów obwodowych. Podczas całej dotychczasowej kariery zawodowej opublikował 110 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w badzie PubMed wymienionych jest 55 publikacji pełnotekstowych), ponadto jest autorem lub współautorem jednej pozycji książkowej oraz 2 rozdziałów w amerykańskim podręczniku o sumarycznym Impact Factorze wynoszącym około 70 (punkty KBN 1100). Na przestrzeni ostatnich 7 lat stał się on także autorem lub współautorem 6 patentów Urzędu Patentowego RP dotyczących między innymi opracowania unikatowej pełnej protezy nerwu obwodowego oraz nanonoża dedykowanego do precycyjnego cięcia nerwów obwodowych.

W latach 2007-2010 był on głównym wykonawcą i zarazem kierownikiem projektu (najmłodszym w Polsce) Ministerstwa Nauki i Informatyzacji zatytułowanego „Badania nad wykorzystaniem biopolimerów do rekonstrukcji nerwów obwodowych” realizowanego wspólnie z Instytutem Włókien Chemicznych z Łodzi. W latach 2009-2014 pełnił funkcję skarbnika Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. W 2005 roku otrzymał prestiżową nagroda tygodnika „Polityka” w konkursie dla młodych naukowców „Zostańcie z nami”. W roku 2009 wyróżniony został nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów za najlepszą publikację naukową roku 2008. Otrzymał także wielokrotnie (9x) zespołowe nagrody I, II i III st. JM Rektora ŚUM w Katowicach w zakresie działalności naukowej oraz dydaktycznej. Znalazł się także wśród 100 najlepszych lekarzy polskich roku 2015 w konkursie „Anioły Medycyny”.

Jest członkiem czterech Kolegiów Redakcyjnych kilku czasopism zagranicznych, a mianowicie Journal of Neurodegeneration and Regeneration (USA), ISRN Neuroscience (Wielka Brytania), Edorium Journal of Physiology (USA) oraz Austin Journal of Neurosurgery (Australia). Wiesław Marcol jest także promotorem 2 prac magisterskich zakończonych obroną oraz opiekunem 3 prac doktorskich w trakcie realizacji. Recenzował dotychczas 6 prac magisterskich i jedną doktorską.

Od 2000 roku Wiesław Marcol pracuje w Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM w Katowicach. Od roku 2005 jest także zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na stanowisku starszego asystenta. Od 2012 roku pracuje w Szpitalu Avimed w Katowicach przeprowadzając tam konsultacje oraz zabiegi operacyjne. Wielokrotnie przebywał na stażach naukowych i klinicznych w Holandii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W roku 2000 i 2004 z powodzeniem zdał amerykańskie egzaminy nostryfikacyjne (USMLE Step 1 i 2). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zainteresowania pozamedyczne: pielęgnowanie ogrodu oraz hodowla i zawody sportowe gołębi pocztowych.

Od 2017 r. przyjmuje w Poradni leczenia bólu w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.