A A A

specjalista neurochirurg

 

Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ligocie w 2002 r. Od początku związany z Wodzisławiem, w którym w 2003 r. rozpoczął prace na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, a w 2004 r otworzył specjalizację w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od 2007 r. pracuje na Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju uzyskując w 2013 r. tytuł specjalisty.

Od wielu lat leczy pacjentów z operacyjnymi chorobami kręgosłupa oraz chirurgicznymi schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Obecnie również zajmuje się leczeniem chorych z dolegliwościami bólowymi zarówno przed jak i pooperacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa oraz narządu ruchu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Obecnie kończy studia podyplomowe „Medycyna Bólu” organizowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

 

Od 2017 r. przyjmuje w Poradni neurochirurgicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.