A A A

jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na co dzień związanym z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Jest też członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, które wraz z Katedrą Radiologii CMUJ sygnowało jego certyfikat akredytacyjny w zakresie ultrasonografii.

Od sierpnia 2018 r. przyjmuje w Pracownii USG w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.