A A A

Pracownia RTG NOVUM-MED Wodzisław Śląski

RTG klatki piersiowej Cena 

Klatka piersiowa AP 30 zł
Klatka piersiowa boczne 30 zł
Klatka piersiowa AP + boczne 50 zł
Żebra 30 zł
Mostek lub obojczyk 30 zł
Dodatkowa projekcja 15 zł
RTG kręgosłupa

Kręgosłup C a-p + bok 40 zł
Kręgosłup C/Th - pogranicze  40 zł
Kręgosłup Th a-p + bok 40 zł
Kręgosłup Th/L - pogranicze 40 zł
Kręgosłup L/S a-p + bok 40 zł
Kręgosłup L/S a-p + bok celowane 55 zł
kość ogonowa 40 zł
skolioza a-p 30 zł
skolioza a-p + bok 40 zł
Czynnościowe kręgosłupa 60 zł
St. krzyżowo-biodrowe a-p 30 zł
Dodatkowa projekcja 20 zł
RTG kończyny górnej

bark 2 projekcje 45 zł
bark a-p lub oś 30 zł
bark z ramieniem a-p 30 zł
ręka (dłoń) 2 projekcje 30 zł
śródręcze 2 projekcje 30 zł
nadgarstek 2 projekcje 30 zł
nadgarstek 3 projekcje 45 zł
łokieć 2 projekcje 30 zł
łopatka a-p 30 zł
palec 2 projekcje 30 zł
ramię 2 projekcje 35 zł
przedramię 2 projekcje 30 zł
dodatkowa projekcja 15 zł
RTG kończyny dolnej

stawy biodrowe a-p 30 zł
stawy biodrowe 2 projekcje 35 zł
staw kolanowy 2 projekcje 30 zł
stawy kolanowe porów 35 zł
rzepka 1 projekcja 25 zł
rzepki porównawcze 30 zł
staw skokowy 2 projekcje 30 zł
staw skokowy porównawcze 30 zł
stopa 2 projekcje 30 zł
stopy porównawcze 30 zł
śródstopie 30 zł
udo lub podudzie 2 projekcje 30 zł
palce stopy 2 projekcje 30 zł
pięta boczne 20 zł
pięta 2 projekcje 30 zł
dodatkowa projekcja 15 zł
RTG czaszki
czaszka 2 projekcje 40 zł
kanały nerwów wzrokowych 40 zł
kość nosowa 25 zł
oczodoły 30 zł
siodło tureckie bok 30 zł
kąt żuchwy skośno-boczny 30 zł
staw skroniowo-żuchwowy 30 zł
twarzoczaszka 30 zł
uszy shuller 2 projekcje 40 zł
zatoki 30 zł
żuchwa 1 projekcja 30 zł
łuki jarzmowe 30 zł
dodatkowa projekcja 15 zł
RTG inne


przegląd jamy brzusznej 30 zł